COACHING BIZNESOWY

 Rozwój kompetencji biznesowych

Indywidualna współpraca z coachem jest propozycją dla osób o istotnych rolach w organizacjach, liderów, managerów, specjalistów, pracowników z wielkim potencjałem- słowem ludzi biznesu. Celuje w osoby które:

 • dysponują sporym potencjałem, doświadczeniem
 • niedawno objęły stanowisko lub zmieniły rolę w firmie
 • zarządzają w stresujących warunkach, w napięciu lub pod presją otoczenia
 • dotychczas dbały głównie o rozwój specjalistycznych kompetencji
 • chcą i mogą zmienić skuteczność i swoją pozycję w firmie, jeżeli tylko uda im się zmienić nawyki i niektóre relacje
 • szukają możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz firmy

Klienci coachingu pracują nad indywidualnymi celami, zdefiniowanymi w porozumieniu z delegującą ich organizacją. Zmiany, które zachodzą, często dotyczą przedstawionych obszarów:

 • GŁOWA

  Pomożemy uporządkować sprawy i czas

 • CIAŁO

  Omówimy zmiany wizualne które zajdą, podpowiemy jak utrzymać efekt nowego wizerunku.

Niezależnie od szczegółowych celów, udział w procesie coachingowym sprzyja dojrzalszemu, bardziej świadomemu podejmowaniu roli zawodowej. Kształtuje nawyki związane z przyjmowaniem odpowiedzialności za własne działania, zwiększa elastyczność i otwartość na informację zwrotną.

Osoba korzystająca z pomocy coacha uczy się stawiać ambitne, klarowne i osiągalne w czasie cele i konsekwentnie zmierzać do ich realizacji. Wspomagana trafnymi pytaniami refleksja pomaga uświadomić sobie nowe możliwości i uczy pełniejszego korzystania ze swoich talentów i mocnych stron.

Coach pomaga klientom spojrzeć z dystansu na dotychczasowe sposoby zachowania się w sytuacjach zawodowych. Czasami wymaga to przyjęcia perspektywy kogoś innego- przełożonego, partnera biznesowego czy klienta. To pełniejsze zrozumienie to zwykle punkt wyjścia do samodzielnego zaprojektowania przeprowadzanych zmian.

Relacja z coachem opiera się na dwóch filarach: wzajemnym pełnym zaufaniu i poszanowaniu autonomii klienta, a jednocześnie koncentracji na osiągnięciu rezultatów.

 INFORMACJA ZWROTNA I MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI

Nie oceniam kompetencji klientów, a treść sesji jest całkowicie poufna. Zapewniam jednak moim klientom możliwość gromadzenia informacji zwrotnej oraz pomiaru osiągniętych efektów, co w zależności od kontekstu realizacji projektu może oznaczać:

 • wykorzystanie dostosowanej do sytuacji skali pomiaru: pomoc w przygotowaniu indywidualnego kwestionariusza informacji zwrotnej, traktującego ściśle o uzgodnionych kierunkach rozwoju
 • przeprowadzenie pełnej oceny kompetencji biznesowych